Каръяуды мәктәбе тарихы.

счетчик бесплатно
счетчик посетителей

Каръяуды м8кт8бене6 110 еллыгына багышлап чыгарылган 48м сезне6 игътибарыгызга т8къдим ителг8н китап - к9м8к эш н8ти38се.  Монда тупланган м8гъл9матлар, башлыча, Башкортстан республикасыны6 (з8к д89л8т тарихи материаллар архивыннан алынды (ЦГИА РБ).

Шул м8гъл9матлар буенча, Уфа губернасыны6 Б8л8б8й 7язе Иске Каръяуды авылында 1898-нче елда рус-башкорт училищесе ачылган була.

 

           (Архивные документы: И-113. Опись 1. Дело 613.Л.75,116 об.)

 

Каръяуды авыллары бу т7б8кне6 и6 бай тарихлы 48м к9ренекле 7лешен т8шкил ит8. Тарихта 9з эзен калдырган Иске Каръяуды авылыннан тора- бара Т9б8н Каръяуды, Урта Каръяуды, Чиялекул Каръяудысы, Я6а Каръяуды, Ягер Каръяудысы, Ленин Каръяудысы, Чишм8-Каран (Чытыр) Каръяудысы, Шаран Каръяудысы 48м башка авыллар б9ленеп чыккан. Каръяуды авыллары тарихын туплауда м8кт8п музее м8гъл9м8тл8ре, республика архивы 48м районыбызны6 тарих укытучысы Марат Ахунов м8гъл9матларыннан алынды. Б9генге к7нд8 ул Базы буенда урнашкан Каръяуды авылларыны6 тарихын бик 3ентекл8п 7йр8н9ен д8вам ит8.

1917 нче елда  Т9б8н Каръяуды, 8 1919 нчы елда Я6а Каръяуды авылларында гомум белем 48м хезм8т нигезл8рен бир8 торган беренче д8р838ле м8кт8пл8р ачыла.

            (Архивные документы ЦГИА РБ:  Фонд Р-473, Опись 2.  Дело 512. № 1 об;     Фонд  Р-796. Опись 1.  Дело 3553. 1.2.5.)

БАССР М8гариф Министрлыгыны6 архив фондында  сакланып килг8н Чакмагыш районыны6 башлангыч белем бир9 м8кт8пл8ре исемлегенд8  1934  нче елны6 1 нче сентябрен8 т9б8нд8гел8р к9рс8телг8н:

1) Я6а Каръяуды башлангыч белем бир9 м8кт8бе, ачылу елы - 1923;

2) Т9б8н Каръяуды башлангыч белем бир9 м8кт8бе, ачылу елы - 1929.

 

(Архивные документы ЦГИА РБ: Фонд  Р-798. Опись. 1. Дело 3358. - Л.1)

 

Чакмагыш районы м8кт8пл8ре исемлегенд8 1935 нче елны6 15 нче сентябрена Я6а Каръяуды авылында тулы булмаган урта (3идееллык) м8кт8п барлыгы исбатлана, ачылу елы - 1935.

 

(Архивные документы ЦГИА РБ: Фонд  Р-798, Опись 1,  Дело 3353. Л. 2.5.).

 

Т9б8н Каръяуды м8кт8бе б9генге к7нд8 д8 башлангыч м8кт8п булып кил8 бирс8, Я6а Каръяуды м8кт8бе 1963 нче елда сигезьеллыкка, 8 1973 нче елда унъеллык урта белем бир9 м8кт8бе итеп 9зг8ртел8.

 

Мәктәп тарихына багышланган китап  белән тулырак түбәндәге ссылка аша  таныша аласыз:

 

МӘКТӘП ТАРИХЫ (КИТАП)

Китапка багышланган кичә өчен ясалган презентацияны да карый аласыз:

Китап Презентация.ppt

Әгәр документта татар хәрефләре дөрес яктыртылмаса түбәндәге шрифтны компьютерыгызга скачать итеп куярга кирәк булыр:

bashtat-98.ttf
Бу шрифтны Windows\Fonts\  папкасына салып куярга кирәк!

 

 

 

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz